Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 01. ledna 2021

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity na PlayHry.cz ("my", "nás", "naše"). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese info@playhry.cz.

Když navštívíte naše webové stránky https://www.playhry.cz (dále jen "webové stránky"), oceňujeme, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vám snažíme co nejsrozumitelněji vysvětlit, co je to informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas a pozorně si jej přečtete, protože je důležité. Pokud se vyskytnou nějaké podmínky v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, se kterými nesouhlasíte, okamžitě přestaňte naše služby používat.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich služeb (které, jak je popsáno výše, zahrnují naše webové stránky), jakož i na veškeré související služby, prodej, marketing nebo akce.

Přečtěte si prosím toto oznámení o ochraně osobních údajů pozorně, protože vám pomůže pochopit, co děláme s informacemi, které shromažďujeme.

1. Jaké informace shromažďujeme?

Automaticky shromažďované informace

Stručně řečeno: Některé informace - například adresa vašeho internetového protokolu (IP) a/nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení - jsou shromažďovány automaticky, když navštívíte naše webové stránky.

Určité informace automaticky shromažďujeme, když navštívíte, používáte nebo procházíte Webové stránky. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní údaje). informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a používání, jako je vaše IP adresa, charakteristiky prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, zemi, polohu, informace o tom, jak a kdy používáte naše Webové stránky, a další technické informace. Tyto informace jsou potřebné především k udržování zabezpečení a provozu našich Webových stránek a pro naše interní analytické účely a podávání zpráv.

Stejně jako mnoho jiných podniků shromažďujeme informace také prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují: Údaje z protokolů a údaje o používání. Údaje protokolu a údaje o používání jsou informace související se službami, diagnostikou, používáním a výkonem, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete na naše Webové stránky nebo je používáte. a které zaznamenáváme do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tyto údaje protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na Webových stránkách (například časová razítka spojená s vaším používáním, prohlíženými stránkami a soubory, vyhledáváním a dalšími akcemi, které provádíte, např. jaké funkce používáte), informace o událostech zařízení (jako je aktivita systému, hlášení chyb (někdy nazývaná "crash dumps") a nastavení hardwaru). Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu na Webové stránky. V závislosti na použitém zařízení to údaje o zařízení mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru Internet poskytovatele služeb a/nebo mobilního operátora, operační systém a informace o konfiguraci systému. Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám říkají, jaká je vaše aktuální poloze (na základě vaší IP adresy). Shromažďování těchto informací nám můžete odmítnout buď tím, že odmítnete přístup k těmto informacím, nebo tím, že zakážete polohový ve svém zařízení. Všimněte si však, že pokud se rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé aspekty služeb.

2. Budou vaše informace s někým sdíleny?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, za účelem dodržování zákonů, poskytování služeb, ochrany vašich práv nebo plnění obchodních povinností.

Vaše údaje, které máme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujících právních základů: Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám udělili zvláštní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro určitý účel. Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů. Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění podmínek smlouvy. Právní povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, abychom vyhověli platným zákonům, vládním požadavkům, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu postupu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reakce veřejných orgánů za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva). požadavků). Životní zájmy: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti nebo jako důkaz v soudním sporu, do kterého jsme zapojeni. Konkrétně může být nutné zpracovávat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích: Převody obchodních činností. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí nebo během jednání o nich. celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.

Na našich webových stránkách používáme reklamu Google AdSense.

Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam na našich stránkách soubory cookie. Používání souboru cookie DART společnosti Google umožňuje zobrazovat našim uživatelům reklamy na základě předchozích návštěv našich stránek a jiných stránek na internetu. Uživatelé se mohou z používání souboru cookie DART odhlásit v zásadách ochrany osobních údajů sítě Google Ad and Content Network.

My spolu s dodavateli třetích stran, jako je společnost Google, používáme soubory cookie první strany (například soubory cookie služby Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie služby DoubleClick) nebo jiné identifikátory třetích stran společně k sestavování údajů o interakcích uživatelů se zobrazováním reklam a dalších funkcí reklamních služeb, které se týkají našich webových stránek.

3. Používáme soubory cookie a další technologie sledování?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich údajů můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie.

K přístupu k informacím nebo jejich ukládání můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete některé soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našem oznámení o souborech cookie.

4. Jsou vaše údaje předávány mezinárodně?

Stručně řečeno: Vaše informace můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše země.

Naše servery se nacházejí v České republice. Pokud na naše webové stránky přistupujete ze zahraničí, mějte prosím na paměti, že vaše informace mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány v našich zařízeních a těmi třetími stranami, s nimiž můžeme vaše osobní údaje sdílet (viz výše "BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?"), v a dalších zemích.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, pak tyto země nemusí mít nutně zákony na ochranu osobních údajů nebo jiné podobné zákony tak komplexní jako zákony ve vašem zemi. Přijmeme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy.

5. Jaký je náš postoj k webovým stránkám třetích stran?

Stručně řečeno: Nejsme zodpovědní za bezpečnost jakýchkoli informací, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují naše webové stránky, ale nejsou s nimi spojeni.

Webové stránky mohou obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace. Na adrese . nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Na jakékoli údaje shromážděné třetími stranami se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nejsme zodpovědní za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, na které mohou být odkazy nebo které mohou být z těchto webových stránek. Měli byste se seznámit se zásadami těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, aby vám odpověděly na vaše dotazy.

6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud není vyžadována delší doba uchovávání nebo povoleno zákonem (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v tomto oznámení nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 90 dní.

Pokud již nemáme žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo, pokud to není možné (např. v případě například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování. do doby, než bude možné je vymazat.

7. Shromažďujeme informace od nezletilých osob?

Stručně řečeno: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme.

Vědomě nezískáváme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Používáním webových stránek prohlašujete, že je vám nejméně 18 let nebo že jste rodič nebo opatrovníkem takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Webových stránek takovou nezletilou závislou osobou. Pokud zjistíme, že osobní údaje uživatelů mladších 18 let byly shromážděny, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění takových údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme mohli shromáždit od děti mladší 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese info@playhry.cz.

8. Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?

Stručně řečeno: Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit. Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Jeho kontaktní údaje najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřad pro ochranu osobních údajů naleznete zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud si to přejete, můžete si obvykle nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odstraňoval a odmítnutí souborů cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, může to mít vliv na některé funkce nebo služby našich webových stránek. Chcete-li se odhlásit z reklamy založené na zájmech inzerentů na našich Webových stránkách navštivte http://www.aboutads.info/choices/.

9. Ovládací prvky pro funkce "nesledovat

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci nebo nastavení Do-Not-Track ("DNT"), které můžete aktivovat a dát tak najevo, že preferujete ochranu osobních údajů. aby údaje o vašich aktivitách při procházení internetu nebyly sledovány a shromažďovány. V této fázi neexistuje jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. nebyl dokončen. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který by automaticky sděloval vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

10. Mají obyvatelé Kalifornie zvláštní práva na ochranu osobních údajů?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte zvláštní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, známý také jako zákon "Shine The Light", umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požádat a získat od nás jednou ročně a bezplatně informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete podat takovou žádost, zašlete nám svou žádost písemně na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud je vám méně než 18 let, máte bydliště v Kalifornii a máte na webových stránkách registrovaný účet, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které jste veřejně zveřejníte na Webových stránkách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem. a prohlášení, že máte bydliště v Kalifornii. Zajistíme, aby tyto údaje nebyly na Webových stránkách veřejně zobrazovány, ale mějte prosím na paměti, že údaje nemusí být zcela či úplně odstraněny ze všech našich systémů (např. záloh apod.).

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám napsat na adresu info@playhry.cz.

PlayHry.cz