Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 1. ledna 2021

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity na PlayHry.cz („my“, „nás“, „naše“). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na Soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@playhry.cz.

Když navštívíte náš web https://www.playhry.cz (dále jen „web“), vážíme si toho důvěřujete nám svým osobním údajům. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vám snažíme co nejjasnějším způsobem vysvětlit, co informace, které shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva k nim máte. Doufáme, že si nějakou dobu přečtete, protože je to důležité. Pokud nějaké existují podmínek v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, se kterými nesouhlasíte, okamžitě prosím přestaňte používat naše služby.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich služeb (které, jak je popsáno výše, zahrnuje náš web), jakož i na veškeré související služby, prodej, marketing nebo akce.

Přečtěte si pozorně toto oznámení o ochraně osobních údajů, protože vám pomůže pochopit, co děláme s informacemi, které shromažďujeme.

1. Jaké informace shromažďujeme?

Informace automaticky shromažďovány

Stručně: Některé informace - například vaše adresa internetového protokolu (IP) nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení - se shromažďují automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo procházíte web. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontakt informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a použití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové předvolby, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění, informace o tom, jak a kdy používáte náš web, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné pro údržbu zabezpečení a provoz našeho webu a pro naše interní analytické a reportovací účely.

Stejně jako mnoho podniků také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují: Přihlaste se a údaje o používání. Data protokolu a využití jsou informace týkající se služeb, diagnostiky, využití a výkonu, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete nebo používáte náš web a které zaznamenáváme do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na webových stránkách (jako jsou razítka data a času související s vaším používáním, prohlížené stránky a soubory, vyhledávání a další akce, které podniknete, například které funkce používáte), informace o událostech v zařízení (jako je aktivita systému, hlášení o chybách (někdy nazývané „výpis z paměti“) a nastavení hardwaru). Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu na web. V závislosti na použitém zařízení to data zařízení mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru Internet poskytovatel služeb a / nebo mobilní operátor, informace o operačním systému a konfiguraci systému. Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, například informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Kolik informací shromažďujeme, záleží na tom typ a nastavení zařízení, které používáte pro přístup na web. Můžeme například použít GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních dat, která nám sdělí váš aktuální umístění (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit z toho, že nám umožníte shromažďovat tyto informace, buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací vaší polohy nastavení na vašem zařízení. Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete odhlásit, nebudete moci používat určité aspekty Služeb.

2. Budou vaše informace s někým sdíleny?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodržovali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva nebo plnili obchodní závazky.

Vaše údaje, které uchováváme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu: Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů. Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy. Zákonné povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde to od nás zákonně vyžaduje, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudní příkaz nebo právní proces, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání k soudu (včetně v reakci na veřejné orgány za účelem splnění národní bezpečnosti nebo vymáhání práva požadavky). Zásadní zájmy: Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, předcházet nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti, nebo jako důkaz v soudním sporu, kterého se účastníme. Přesněji řečeno, možná budeme muset zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích: Obchodní převody. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakýmkoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celé nebo část našeho podnikání jiné společnosti.

Na našich webových stránkách používáme reklamu Google AdSense.

Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na našem webu. Google pomocí cookie DART umožňuje zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě předchozích návštěv našich stránek a dalších stránek na internetu. Uživatelé se mohou odhlásit z používání souboru cookie DART tak, že navštíví zásady ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě Google.

Společně s dodavateli třetích stran, jako je Google, používáme společně soubory cookie první strany (například soubory cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) nebo jiné identifikátory třetích stran. shromažďovat údaje týkající se interakcí uživatelů s reklamními zobrazeními a dalšími funkcemi reklamních služeb, které se vztahují k našemu webu.

3. Používáme cookies a jiné sledovací technologie?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich údajů můžeme používat soubory cookie a další technologie sledování.

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, je uvedeno v našem upozornění na soubory cookie.

4. Jsou vaše informace přenášeny mezinárodně?

Stručně řečeno: Vaše údaje můžeme převést, uložit a zpracovat v jiných zemích než ve vaší.

Naše servery jsou umístěny v Česku. Pokud přistupujete na náš web zvenčí, uvědomte si, že vaše údaje mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány v nás našimi zařízeními a těmi třetími stranami, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje (viz „BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM“ výše) země.

Pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, nemusí mít tyto země nutně zákony na ochranu údajů nebo jiné podobné zákony tak komplexní jako ty ve vašem země. Přijmeme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a příslušnými zákony.

5. Jaký je náš postoj k webům třetích stran?

Stručně řečeno: Nejsme zodpovědní za bezpečnost jakýchkoli informací, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují, ale nejsou spojeni s naším webem.

Web může obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace. My nemůže zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na žádné údaje shromážděné třetími stranami. Nejsme odpovědný za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení jakýchkoli třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, které mohou být propojeny nebo z webových stránek. Měli byste zkontrolovat zásady těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, abyste odpověděli na vaše dotazy.

6. Jak dlouho uchováváme vaše informace?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud není požadována delší doba uchovávání nebo povoleno zákonem (například daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 90 dnů.

Pokud nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, tyto údaje buď smažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například protože vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování dokud není možné smazání.

7. Shromažďujeme informace od nezletilých?

Stručně řečeno: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí do 18 let ani s nimi neplánujeme prodej.

Vědomě nevyžadujeme data od dětí do 18 let ani je neuvádíme na trh. Používáním webových stránek prohlašujete, že máte alespoň 18 let nebo že jste rodičem nebo opatrovník takové nezletilé osoby a souhlas s používáním webové stránky touto nezletilou osobou. Zjistíme-li, že osobní údaje od uživatelů mladších 18 let byly shromážděné, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému smazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, od kterých jsme mohli shromáždit děti do 18 let nás kontaktujte na info@playhry.cz.

8. Jaká jsou vaše práva na ochranu soukromí?

Stručně řečeno: Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit. Pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru a myslíte si, že zpracováváme vaše osobní údaje protiprávně, máte také právo stěžovat si na místní orgán dozoru nad ochranou údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje úřadů pro ochranu údajů naleznete zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete si obvykle nastavit, aby váš prohlížeč odstranil soubory cookie a odmítnout cookies. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, mohlo by to ovlivnit určité funkce nebo služby našich webových stránek. Odhlásit se od inzerce založené na zájmech inzerenti na našem webu navštívíte http://www.aboutads.info/choices/.

9. Ovládací prvky pro funkce nesledovat

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby signalizovalo vaše preference soukromí. nenechat sledovat a shromažďovat údaje o vašich online procházení. V této fázi neexistuje jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT byl dokončen. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud je přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

10. Mají obyvatelé Kalifornie konkrétní práva na soukromí?

Stručně řečeno: Ano, pokud máte bydliště v Kalifornii, máte udělena konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, známý také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat a získat od nás jednou ročně a zdarma, informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetí strany, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předchozím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste o takovou žádost požádat, zašlete nám prosím svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet na webových stránkách, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které veřejně zveřejňujete. zveřejnit na webu. Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že bydlíte v Kalifornii. Postaráme se o to, aby data nebyla veřejně zobrazena na webových stránkách, ale mějte na paměti, že data nemusí být úplně nebo komplexně odstraněn ze všech našich systémů (např. zálohy atd.).

Pokud máte ohledně tohoto oznámení nějaké dotazy nebo připomínky, můžete nám poslat e-mail na adresu info@playhry.cz

PlayHry.cz